เกี่ยวกับ บริษัท ก.นครปฐม สากล จำกัด

จำหน่าย เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง BEST สปริงเกอร์ดับเพลิง ราคาถังดับเพลิง BEST Fire Extinguisher

Who We Are?

ร้าน ก.นครปฐม ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นระยะเวลา 10 ปี และได้จดทะเบียนให้เป็น บริษัท ก.นครปฐมสากล จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์เซฟตี้ทุกชนิด โดนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรและบุคลากรของเราให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสร้างวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรให้เกิดความรักต่องานหรือหน้าที่ที่ปฏิบัติ โดยยึดหลักในการให้บริการที่ว่า “เราใช้ใจบริการ” เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ รวมไปถึงทางด้านสินค้าได้คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งในด้านการให้บริการต่าง ๆ ดังคำขวัญ “รวดเร็ว ฉับไว เรียกใช้เรา” เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง