หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.4 ถังดับเพลิง HALOTRON NON-C.F.C. FIRE EXTINGUISHER

1.4 ถังดับเพลิง HALOTRON NON-C.F.C. FIRE EXTINGUISHER

OZONE FRIENDLY
 
* เป็นสารเหลวระเหยชนิดทดแทน
* ไม่เกิดสนิม ให้อายุใช้งานได้ยาวนาน
* ระยะฉีดใช้ 2-10 เมตร (แล้วแต่ขนาด)
* รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
* ใช้ดับไฟได้ 3 ประเภทชนิด A,B,C

ดูรายละเอียด