หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ดับไฟป่า ไม้ตบไฟ

อุปกรณ์ดับไฟป่า ไม้ตบไฟ

ลักษณะเป็นแผ่นยางผสมผ้าใบประกอบด้วยแถบเหล็กที่มีเหล็กกลวงต่อไว้    
เพื่อสอดใส่ด้ามไม้ เพื่อใช้สำหรับตบเปลวไฟ

ดูรายละเอียด