หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.1-1 อุปกรณ์ดับไฟป่า ไม้ตบไฟ

11.1-1 อุปกรณ์ดับไฟป่า ไม้ตบไฟ

 ลักษณะเป็นแผ่นยางผสมผ้าใบประกอบด้วยแถบเหล็กที่มีเหล็กกลวงต่อไว้
 เพื่อสอดใส่ด้ามไม้ใช้สำหรับตบเปลวไฟ

ดูรายละเอียด