หมวดที่ 2 สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน

สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน

ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ สามารถทนต่อแรงอัดน้ำได้สูง
ชนิดสีขาว
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร 
ขนาด    2 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร

ดูรายละเอียด