หมวดที่ 3 ข้อต่อ

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง

ข้อต่อทางแยกน้ำจากหัวประปาดับเพลิง
(TWO WAYS DIVIDING BREECHING HYDRANT) ใช้ต่อกับท่อประปาดับเพลิง
มีขนาด 4 นิ้ว เกลียวตัวเมีย แยกทางส่งน้ำเข้ารถดับเพลิง หรือเครื่องสูบน้ำหาบหาม
ได้ 2 ทาง แต่ละทางมีขนาด 2.5 นิ้ว แบบสวมเร็ว พร้อมมือถือ ไม่มีวาล์วเปิด-ปิด
ขนาด 4 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง

ดูรายละเอียด