หมวดที่ 6 เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง

เสื้อคลุมดับเพลิง

เสื้อคลุมดับเพลิง

เสื้อคลุมดับเพลิงแบบมาตรฐานเช่นเดียวับประเทศ AMARICA ขนาดคลุมยาวถึงเข่า ชนิดผ้าใบ
กระดุมแบบตะขอสับ พร้อมแถบสะท้อนแสง ( ขนาดเป็นแบบฟรีไซด์ )

ดูรายละเอียด