หมวดที่ 6 เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง

6.1-1 ชุดดับเพลิงในประเทศ ( Fire Suit )

6.1-1 ชุดดับเพลิงในประเทศ ( Fire Suit )

 เสื้อ    -  เป็นเนื้อผ้าใบ  มีผ้าร่มกันน้ำซับใน ,แถบสะท้อนแสง
และรอยชายเสื้อ ( มีสีส้ม , เหลือง ,กรมท่า , แดง )
 กางเกง - เป็นเนื้อผ้าใบ มีผ้าร่มกันน้ำซับใน กางเกงมีสายสะพาย (เอี๊ยม )
และมีแถบสะท้อนแสงรอบขากางเกง

ดูรายละเอียด