หมวดที่ 9 ไฟร์อาราม และ ไฟฉุกเฉิน

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉิน และ ระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้ายทางออกฉุกเฉิน และ ระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม

โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Electric Lamp) ป้ายทางออกฉุกเฉิน(Emergency Exit) และ ระบบไฟฉุกเฉินชนิดตู้รวม (Cabinet type emergency lighting system)

ดูรายละเอียด