หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.4 ถังดับเพลิง HALOTRON NON-C.F.C. FIRE EXTINGUISHER

1.4 ถังดับเพลิง HALOTRON NON-C.F.C. FIRE EXTINGUISHER

 

OZONE FRIENDLY
 
* เป็นสารเหลวระเหยชนิดทดแทน
* ไม่เกิดสนิม ให้อายุใช้งานได้ยาวนาน
* ระยะฉีดใช้ 2-10 เมตร (แล้วแต่ขนาด)
* รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
* ใช้ดับไฟได้ 3 ประเภทชนิด A,B,C

 

MODEL
SPECIFICATION   HT 5 LBS HT 10 LBS HT 15 LBS
WEIGHT CONTAINER น้ำหนักถังและอุปกรณ์ 1.5 Kg. 2.6 Kg. 3.3 Kg.
GROSS WQEIGHT APPROX น้ำหนักรวม 4 Kg. 7.1 Kg. 10.2 Kg.
WORKING PRESSURE แรงดันใช้งาน 5 BAR 12 BAR 15 BAR
SHOOTING RANGE ระยะฉีดไกล 3-5 m. 3-7 m. 6-8 m.
DISCHARGE TIME ระยะเวลาฉีด 8-9 SECS 10-20 SECS 10-20 SECS
DIAMETER เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5" 5" 6"
HEIGHT ความสูง 14" 20" 22"