หมวดที่ 2 สายส่งน้ำดับเพลิง

2.3 สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น สีแดง

2.3 สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น สีแดง

 

ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นแนวตั้งและแนวนอน ทนความร้อนได้สูง
ไม่ทำปฏิกิริยากับสารปิโตเลี่ยม ไม่ดูดซับน้ำ ทำคว่มสะอาดง่าย
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร 
ขนาด  2.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร