หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.8 ไฟไซเรนติดหลังรถ ทรงแคปซูล ชนิดหมุนล้วน

8.8 ไฟไซเรนติดหลังรถ ทรงแคปซูล  ชนิดหมุนล้วน

 

ทรงบางเรียว กรอบสีแดง-น้ำเงิน กำลังไฟ 150 วัตต์ หลอดฮาโลเจน 
ข้างละ 4 ดวง มีไฟกระพริบ ด้านข้างมีไฟสีแดง 2 ข้าง 
มีลำโพงฝังในโครมพร้อมกล่องเสียง 6 เสียง 100 วัตต์ มีปุ่มกดใส และมีไมล์ในตัว