หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.9 ไฟไซเรนทรงกลมหมุน

8.9 ไฟไซเรนทรงกลมหมุน

ขนาด 4 , 5 , 6 , 7 นิ้ว ใช้ไฟ 12 V. , 220  V. 

มีสีเหลือง , แดง ,น้ำเงิน ,เขียว