หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.10 ไฟหลังเต่า

8.10 ไฟหลังเต่า

ไฟหมุนทรงหลังเต่า ติดแม่เหล็ก ไฟ 12 V.  มีสีแดง , น้ำเงิน , เหลือง