หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.11 ยูโรเทป ขาว-แดง , เหลือง -ดำ

8.11 ยูโรเทป ขาว-แดง , เหลือง -ดำ

 

เทปกั้นแสดงพื้นที่หวงห้าม หรือพื้นที่อันตราย ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย 
มีขนาด   
3 นิ้ว  ยาว   200 เมตร
3  นิ้ว ยาว   500 เมตร
บรรจุในกล่องเก็บอย่างดี