หมวดที่ 2 สายส่งน้ำดับเพลิง

2.4 ท่อดูดน้ำดับเพลิง

2.4 ท่อดูดน้ำดับเพลิง

 

ท่อดูดน้ำดับเพลิง ท่อแข็งยางเสริมลวด ( ท่อดูดน้ำตัวหนอน ภายใน เนื้อยาง มีขดลวดสปริง )
ใช้กับรถดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั่วไป
ขนาด 3 นิ้ว  , 3.5  นิ้ว , 4 นิ้ว , และ 6 นิ้ว ความยาวไม่เกิน 10 เมตร