หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.1-2 ถังฉีดน้ำพลาสติกพร้อมก้านสูบ

11.1-2 ถังฉีดน้ำพลาสติกพร้อมก้านสูบ

 

ลักษณะมีสายสะพายทั้งสองข้างของถัง มีท่อสายยางต่อเข้ากับปั๊มน้ำด้วยมือ
ทำด้วยทองเหลืองมีหัวฉีดปรับระดับได้