หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.1-3 อุปกรณ์ดับไฟป่า ครอบเหล็ก

11.1-3 อุปกรณ์ดับไฟป่า ครอบเหล็ก

 

 ลักษณะ เป็นเครื่องมือที่ผสมเอาจอบและคราดเข้าไว้ในด้ามเดียวกัน 
มีท่อกลวงต่อไว้เพื่อใส่ด้ามไม้