หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.2 ประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง

11.2 ประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง

ใช้หมุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิงตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง