หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.3 ชะแลง

11.3 ชะแลง

ชะแลง ทำด้วยเหล็กหกเหลี่ยม สำหรับงัดขอบประตู หน้าต่าง และถอนตะปู