หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.4 ฝาประกับฉุกเฉิน

11.4 ฝาประกับฉุกเฉิน

 

ฝาประกับฉุกเฉินป้องกันสายส่งน้ำแตกหรือรั่ว ทำด้วยทองเหลือง
 ติดบานพับเหล็กล็อคใช้กับประกับสายส่งน้ำดับเพลิงที่ชำรุดรั่วไหล
ขณะทำการฉีดน้ำดับเพลิง