หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.5 ขวานดับเพลิง

11.5 ขวานดับเพลิง

 

ชนิดหงอนเดี่ยว สำหรับทุบ งัด แงะ
 และ กระทุ้งถอดกลอนของบานพับ