หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.6 กล่องแล็ค

11.6 กล่องแล็ค

 

กล่องแล็ค คล้องสายส่งน้ำดับเพลิง ทำด้วยเหล็กพ่นสีแดง
ขนาด  1.5 นิ้ว
ขนาด  2.5 นิ้ว