หมวดที่ 2 สายส่งน้ำดับเพลิง

2.5 HOSE REEL

2.5 HOSE REEL

 

ที่ม้วนเก็บสายดับเพลิงพร้อมสายและหัวฉีด ที่ม้วนทำด้วยโลหะหมุนได้รอบตัว
เก็บได้ยาว 100 ฟุต สายแบบยางแข็ง ชนิดทนแรงดันได้สูง หัวฉีดแบบฉีดน้ำเป็นลำตรง
และปรับฝอย
ขนาดสาย 1 นิ้ว  ยาว 100 ฟุต ( 30 เมตร )
มีทั้งแบบออโตเมติก Automatric และ Manual