หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.7 ผ้าห่มกันไฟ Fire Blanket

11.7 ผ้าห่มกันไฟ  Fire Blanket

 

มาตรฐาน AS/NZS   ขนาด 4 " x 6 " 
ขนาด กะทัดรัด เหมาะสำหรับดับไฟในครัว หรือ ดับไฟที่ติดตามร่างกาย