หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.8 หัวสปริงเกอร์ (FIRE SPRINKLER)

11.8 หัวสปริงเกอร์ (FIRE SPRINKLER)

 

แบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
ได้รับมาตรฐาน UL ซึ่งมีเส้นผ่าศนู ย์กลางของปรอท 5 มม. มี 2 แบบคือ
อุณหภูมิ 68 c (155 F)  และ  68 c (155 F) 
แบบ UPRIGHT เหมาะกับการติดตั้งในโรงจอดรถ โกดังเก็บของ
แบบ Pendent เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารทั่วไป
แบบ Side wall เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องพักโรงแรมหรือทางขึ้นลงอาคาร