หมวดที่ 11 อุปกรณ์อื่นๆ

11.9 ตะกร้าหวายกรองผง

11.9 ตะกร้าหวายกรองผง

 

สำหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ำ ใช้กับท่อ
สูบน้ำของรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามทั่วๆไป
ขนาด 3 - 4 นิ้ว