หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.3 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว

3.3 ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว

 

ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว มาตรฐานสากลทำด้วยทองเหลือง
ชุปโครเมี่ยม
(HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE)
ขนาด 3 นิ้ว
ขนาด 3.5 นิ้ว
ขนาด 4 นิ้ว