หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.4-1 ข้อต่อทางจ่ายน้ำ ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )

3.4-1 ข้อต่อทางจ่ายน้ำ  ( เกลียวนอก / ตัวผู้ )

 

INSTANTANEOUS SINGLE LOCK  SCAREW  MALE INLET
ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊บตัวผู้ แบบมตารฐานของอังกฤษ 
ใช่ต่อเข้ากับท่อประปา ทำด้วยฝาปิดทางน้ำออกแบบสวมเร็วตังผู้ มีห่วงโซ่พร้อม
ขนาด  1.5 นิ้ว
ขนาด  2.5 นิ้ว