หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.5 ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

3.5 ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

 

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เขี้ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อ
หัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน
ขนาดทางน้ำเข้า 3” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”
ขนาดทางน้ำเข้า 4” ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.25”