หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.6-1 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

3.6-1 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

 

ฝาปิ ดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้
(MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนี่ยม , ทองเหลืองม PVC
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว