หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.5 ถังดับเพลิง AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER

1.5 ถังดับเพลิง AUTOMATIC UNIT FIRE EXTINGUISHER

 

* มี 3 ประเภท  เคมีแห้ง, FE CLEAN AGENT NON-C.F.C. และ HALOTRON NON-C.F.C.
* ขนาดบรรจุ 10 ปอนด์
* หัวฉีดเป็นแบบสปริงเกอร์กระเปาะแก้ว
* ทำงานที่อุณหภูมิ 68 องศา ฯ
* พื้นที่ดับไฟประมาณ 9-12 ตารางเมตร
* เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณฝ้าเพดาน  
DESCRIPTION BA 10 BA 10 BA 10
Gross Weight (apporx) 4 Kg. 4 Kg. 4 Kg.
Weight of Agent 8.6 Lbs. 2.3 Kg. 2.3 Kg.
Overall Height 11 ¼ inch 380 MM. 380 MM.
Diameter 10 ½ inch 115 MM. 115 MM.
Automatic Discharge When Temp Rise To 68 c 68 c 68 c
Operating Pressure 195 psi 195 psi 195 psi
Type of Chemical Dry Chemical FE - Non C.F.C. Halotron