หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.6-2 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

3.6-2 ฝาปิดท่อทางน้ำออก

 

ฝาปิดท่อทางน้ำออกแบบสวมเร็วตัวเมีย 
(FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN) 
มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนี่ยม , ทองเหลืองม PVC
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว