หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.8-1 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

3.8-1 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

 

ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง 
(TWO WAYS COLLECTING BREECHING  WITH CONTROLLED VALVE) 
ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง  แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง
 แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว   พร้อมประตูน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง