หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.8-2 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

3.8-2 ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง

 

ข้อต่อทางจ่ายน้ำ (TWO WAYS COLLECTING BREECHING)
ชนิดสวมเร็วขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน
2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว ทำด้วยอลูมิเนี่ยม (ไม่มีประตูเปิ ด-ปิ ดน้ำ)
ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง