หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.9 ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร

3.9 ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร

 

ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรนับน้ำ 2 ทาง 
(TWO WAYS WALL COLECTING  HEAD WITH BLANK CAP)
แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกันน้ำไหลกลับ  ใช้ติดตั้งกับผนังตึกเพื่อ
รับน้ำจากรถดับเพลิงส่งไป ตามตู้เก็บสายและหัวฉีดดับเพลิงประจำอาคาร
ทำด้วยทองเหลืองชุปโครเมี่ยม มีฝาปิดพร้อม
ขนาด 4 x 2.5 x 2.5