หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.10 ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T

3.10 ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T

 

ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว
(TWO WAYS FIRE HYDRANT  COLLECTING HEAD)
มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัว
ท่อประปาดับเพลิงทั่วๆไป ทำด้วยเหล็กหล่อ และ ทองเหลือง (ตัว T) (ตัว Y)
ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5
ขนาด 4 x 4 x 4
ขนาด 4 x 2.5 x 2.5