หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.11 แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE)

3.11 แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร (ANGLE VALVE)

 

แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร มีประตูเปิดปิดน้ำแบบมาตรฐานอังกฤษ
ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 2.5 นิ้ว
ขนาดทางน้ำเข้า 1.5 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 1.5 นิ้ว