หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.12 ข้อต่อแยกทางน้ำประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง

3.12 ข้อต่อแยกทางน้ำประปารูปตัว Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง

 

ใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆไป ทำด้วยทองเหลือง
( FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD )
ขนาด 4 นิ้ว x 2.5 นิ้ว  x 2.5 นิ้ว