หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.13-1 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

3.13-1 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

 

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว 
ต่อเข้ากับหัวท่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อ เข้ากับท่อดูดน้ำประจำรถดับเพลิง 
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
( DOUBLE FEMALE ADAPTOR )
ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว