หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.13-2 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

3.13-2 ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

 

ข้อต่อหัวท่อประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้ง สอง ด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว 
สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำประจำรถเข้าท่อประปาดับเพลิง ขนาด  4 นิ้ว 
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
( SUCTION HOSE COUPLING OR HYDRANT ADAPTOR )
ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว