หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.2 ถังดับเพลิง CO2 CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

1.2 ถังดับเพลิง CO2 CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

 

* ลักษณะที่ปล่อยมาเหมือนหมอกสีขาวที่กลืนไปกับไฟและดับไฟโดยการกำจัดออกซิเจนมีผลสำหรับกลุ่ม B (สารไวไฟ) 
 และกลุ่ม C (จากไฟฟ้า) ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า
* สะอาดไม่ทำให้เปรอะเปรื้อนไม่มีกลิ่นและปลอดภัยสำหรับใช้บนผ้า เอกสารมีค่าและในครัวเรือน
* สามารถดับไฟได้ 2 ประเภท B,C