หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.14 นิปเปปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK)

3.14 นิปเปปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK)

 

นิปเปปิ้ลแล็ค (NIPPLE RACK) ทองด้วยทองเหลือง
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว