หมวดที่ 3 ข้อต่อ

3.16 ตระแกรงทองเหลือง

3.16 ตระแกรงทองเหลือง

ตระแกรงสำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำจากทองเหลือง