หมวดที่ 4 หัวฉีดน้ำดับเพลิง

4.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอย

4.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอย

 

สำหรับสวมปลายหัวฉีด ทำด้วยทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด
(DIFFUSER NOZZLE FOR BRANCH PIPE)
ขนาด 1.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว