หมวดที่ 4 หัวฉีดน้ำดับเพลิง

4.4 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง

4.4 แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง

 

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง (MONITOR GUN TURRET) สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง
ชนิดใช้ต่อกับท่อขนาด 2.5 นิ้ว
มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ สามารถปรับให้สูงต่ำและหมุนได้รอบตัว
มีความคล่องตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาด 2.5 นิ้ว