หมวดที่ 4 หัวฉีดน้ำดับเพลิง

4.6 หัวฉีดด้ามปืน PROTEK (รุ่น 366) ปรับน้ำได้ 4 ระดับ จากประเทศแคนาดา

4.6 หัวฉีดด้ามปืน PROTEK (รุ่น 366) ปรับน้ำได้ 4 ระดับ จากประเทศแคนาดา

 

- มีคันโยก เปิด – ปิดน้ำ (แบบบอลวาล์ว) ได้ตามความต้องการ
- สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 30 - 60 - 95 - 125 แกลลอน/นาที
- สามารถปรับชนิดของน้ำได้ 3 ระดับ ลำตรง /กึ่งลำฝอย/ม่านน้ำ
- ได้มาตรฐาน NEPA 1964 STANDARD ผลิตจากประเทศแคนาดา