หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.6 ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ชนิด WATER (STAINLESS STEEL)

1.6 ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ชนิด WATER (STAINLESS STEEL)

 

* น้ำบริสุทธิ์แรงดันไนโตรเจน
* ตัวถังผลิตจากสแตนเลส
* ระยะฉีดใช้ 6-8 เมตร
* สามารถดับไฟได้ 1 ประเภท A
* ขนาดบรรจุ 9 ลิตร