หมวดที่ 5 ตู้ดับเพลิง

5.2 ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงชนิดท่อคู่ Double Fire Extinguisher Cabinet

5.2 ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงชนิดท่อคู่    Double  Fire Extinguisher Cabinet

 

* วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง เหล็กเบอร์ 21 ขนาด 60 * 70 * 20 ซม.
* ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
* กุญแจล็อคปิด-เปิด แบบกดเด้ง
* สำหรับเก็บถังดับเพลิง จำนวน 2 เครื่อง