หมวดที่ 5 ตู้ดับเพลิง

5.7 ตู้เก็บชุดดับเพลิง และ อุปกรณ์

5.7 ตู้เก็บชุดดับเพลิง และ อุปกรณ์

 

 - ตู้ทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 18 ขนาด 150 * 180 * 50 ซม.
 - ภายในตู้มีราวแขวนชุด และชั้นสำหรับวางอุปกรณ์ 
 - ประตูบานสวิง 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค เปิด -ปิด
 - ขาตั้งสูง 10 ซม.
 - กระจกธรรมดา / กระจกนิรภัย