หมวดที่ 5 ตู้ดับเพลิง

5.8 ตู้รถเข็นเก็บสานฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์

5.8 ตู้รถเข็นเก็บสานฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์

 

 - ตู้ทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง เบอร์ 18 ขนาด 75 * 105 * 45 ซม.
 - ภายในตู้สามารถวางสายส่งน้ำดับเพลิง มีรูระบายน้ำ มีชั้นสำหรับวางขวาน และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ด้านบนตู้ก้นเป็นถาดสำหรับวางอุปกรณ์อื่นๆ
 - ประตูบานสวิง 2 บาน พร้อมกุญแจล็อคแบบด้ามจับ
 - มีล้อขนาด 4 นิ้ว หมุน 360 องศาฯ มีราวจับด้านข้าง สำหรับเข็น