หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.7 ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ชนิดโฟม FOAM (STAINLESS STEEL)

1.7 ถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ชนิดโฟม FOAM (STAINLESS STEEL)

 

* น้ำยาโฟมชนิดเข้มข้น AFFF
* ตัวถังผลิตจากสแตนเลส
* ระยะฉีดใช้ 6-8 เมตร
* สามารถดับไฟได้ 2 ประเภท A,B
* ขนาดบรรจุ 9 ลิตร